دبیرستان پسرانه شاهد حضرت ابوالفضل (ع) (بندر ماهشهر)
 
   
اهداف و برنامه ها