دبیرستان پسرانه شاهد حضرت ابوالفضل (ع) (بندر ماهشهر)
 

اهداف و برنامه ها